Fejléc kép

Informácie pre významných kupujúcich

ŽIADOSŤ O ZÁKAZNÍCKU KARTU V2

Kupujúci veľkoobchodníci si pre vstup na trh pred oficiálnym časom otvorenia veľkoobchodného trhu môžu vyžiadať zákaznícku kartu (V2). Správa miestností má možnosť na vydávanie nových kariet v obmedzenom množstve. Tu si môžete stiahnuť formulár žiadosti o kartu a pravidlá pre používanie karty.

 

PODMIENKY

Preukázanie veľkoobchodnej činnosti s ovocím a zeleninou (registráciou v živnostenskom oprávnení, alebo v prípade firmy výpisom z obchodného registra nie starším ako 30 dní)

Motorové vozidlo používané k nákupu – potvrdené osvedčením o evidencii vozidla – musí byť vo vlastníctve kupujúceho (teda podnikateľa alebo veľkoobchodnej spoločnosti).

Nákup vo veľkom objeme – týždenná frekvencia, dodávka tovaru, distribúcia tovaru, značná vzdialenosť od hlavného mesta – môžu odôvodniť vydanie tzv. zákazníckej karty V2. Vyplnený formulár a jeho prílohy je možné poslať e-mailom (piac@nagybani.hu), faxom (061/814-5353), resp. ho odovzdať osobne v budove č. 5. v kancelárii Správy priestorov. Po obdržaní správne vyplneného formulára a pozitívneho posúdenia žiadosti je možné si kartu, vyhotovenú v priemere do 2 pracovných dní, prevziať osobne počas otváracích hodín Hlavnej pokladne (od nedele do štvrtka od 18.00 hod. do 23.30 hod.).  Karta je platná jeden rok od dátumu vydania.

 

POUŽÍVANIE KARTY

Používaním zákazníckej karty V2 môže byť poplatok stanovený v sadzobníku uhradený z finančných prostriedkov vložených na kartu. Vloženie finančných prostriedkov na kartu pre minimálne 10 vstupov je možné prevodom alebo v hotovosti v hlavnej pokladni veľkoobchodného trhu.

Karta typu V2umožňuje vstup výlučne pre vozidlo nahlásené a zaregistrované v žiadosti – ktorého čistá nosnosť je minimálne 5 ton. V prípade viacerých vozidiel budú karty vystavené na jednotlivé vozidlá.

 

NAŠI NÁJOMNÍCI

Podrobnosti

 

OTVÁRACIA DOBA A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

TRHOVEJ POLITIKY

 

NOVÉ: Ochrana údajov