Fejléc kép

Kupujúci

Kupujúci, ako aj bežní spotrebitelia, ktorí prichádzajú na veľkoobchodný trh podľa aktuálnychotváracích hodín, si môžu vybrať z nasledovných možností:

 

PARKOVISKO PRE KUPUJÚCICH: Na parkovisko pre kupujúcich, ktoré sa nachádza na adrese Budapešť, XXIII. obvod Nagykőrösi út 353. je možný vstup – za parkovací poplatok – v čase stanovenom v otváracom poriadku, s vozidlom s celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo menej.  Po zakúpení môže byť tovar odvezený na parkovisko pre kupujúcich iba ručným vozíkom, vysokozdvižným vozíkom alebo využitím služby nosiča

Podrobnosti

 

ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO: Kupujúci s vozidlom – pred oficiálnym otvorením – môžu zaparkovať, čakať na záchytnom parkovisku vytvorenom pri príjazdovej ceste k trhu. Pri vstupných pokladniach vybudovaných na príjazdovej ceste k veľkoobchodnému trhu – v závislosti od kategórie vozidla – sa platí poplatok za vstup. Vjazd na prístupovú cestu veľkoobchodného trhu je možné nájsť dodržiavaním dopravných predpisov, pokynov a značiek umiestnených v okolí.

Podrobnosti

 

Na trhu je možné nakupovať – v závislosti od druhu tovaru – v komerčných množstvách (kartón, debna, vrece atď.)

Upozorňujeme kupujúcich, že predajcovia a firmy pôsobiace na veľkoobchodnom trhu sú povinné poskytnúť právnym predpisom stanovené sprievodné dokumenty k tovaru a zabezpečiť sledovateľnosť (označovanie) tovaru.