Fejléc kép

Často kladené otázky

Predaj produktov výrobcami

Na našej webovej stránke nájdete informácie o podmienkach predaja na veľkoobchodnom trhu v položke menu Zákazníci, odporúčame však, aby ste sa za účelom spoznania presného právneho prostredia pre podrobnejšie informácie obrátili na miestne príslušného obecného poľnohospodárskeho konzultanta.
Na veľkoobchodnom trhu je možné predávať produkty, ovocie a zeleninu – z vlastného pestovania, výkup nie je možný. Výkup môžu vykonávať podniky, ktoré pôsobia v produkčných oblastiach, alebo v ich blízkosti.
Predaj na veľkoobchodnom trhu sa deje v nerozoberateľných baleniach – v rôznych baliacich prostriedkoch (napr. debna, vrece). Predaj v malom množstve na veľkoobchodnom trhu (napr. malý košík, náplecný košík) nie je možný.

Nákup

Je povolený aj nákup na súkromné účely, pre vlastnú potrebu, ale nie v komerčnom množstve.
Kupujúci veľkoobchodníci si pre vstup na trh pred oficiálnym časom otvorenia veľkoobchodného trhu môžu vyžiadať zákaznícku kartu (V2). Podrobnejšie informácie o vyžiadaní karty nájdete v položke menu Zákazníci.

Prenájom

Prenajímateľné priestory spoločnosť BNP Zrt. dáva do prenájmu prostredníctvom výberového konania. Aktuálne výzvy nájdete v položke menu Priestory na prenájom. Popis jednotlivých priestorov na prenájom nájdete v položke menu Úvod.
Podľa bodu 29. Trhového poriadku je ambulantný predaj na trhu zakázaný.

Informačná služba o cenách

Denné ponukové ceny, zhromažďované na veľkoobchodnom trhu, je možné si objednať za podmienok stanovených v zmluve o poskytovaní údajov. Za poplatok za službu uvedený na webovej stránke vám zašleme aktuálne ceny. Informácie o cenách na webovej stránke majú informatívny charakter, údaje nie sú denne aktualizované.   
Informácie o denných cenách poskytujeme aj telefonicky, avšak len príležitostne. Opakovane sa dopytujúcich zákazníkov s ľútosťou musíme odmietnuť, pretože pravidelné zasielanie informácií o aktuálnych cenách je viazané k zmluve o poskytovaní údajov.
Predaj sa uskutočňuje za denné brutto ponukové ceny, ktoré sú ovplyvnené dopytom a ponukou.