Fejléc kép

TRHOVÝ SADZOBNÍK

POPLATKY ZA VSTUP A PARKOVANIE SÚ VRÁTANE DPH (PLATNÉ OD 1. 1. 2018)

 

POPLATOK ZA VSTUP A REZERVÁCIU MIESTA PRE VÝROBCOV

vozidlá s nosnosťou nepresahujúcou 650 kg (osobný automobil, príves) 1.650
vozidlá s nosnosťou presahujúcou 650 kg, ale nepresahujúcou 1550 kg 2.550
vozidlá s nosnosťou presahujúcou 1,55 ton za každú začatú tonu nákladu 1.900
   

POPLATOK ZA VSTUP A REZERVÁCIU MIESTA PRE KUPUJÚCICH

vozidlá s nosnosťou nepresahujúcou 650 kg 820
vozidlá s nosnosťou presahujúcou 650 kg, ale nie viac ako 1550 kg 1.025
vozidlá s nosnosťou presahujúcou 1,55 ton za každú začatú tonu nákladu 800
Iné použitie miesta na predaj 450
Registračný poplatok za prepravné vozíky 7.000
Poplatok za odstránenie znečistenia spôsobeného porušením trhového poriadku. 10.000

 

POPLATOK ZA NAKLÁDKU NA VONKAJŠOM NAKLADACOM MIESTE NA CESTE NAGYKŐRÖSI ÚT

vozidlá alebo prívesy s nosnosťou nepresahujúcou 650 kg 700
vozidlá s nosnosťou presahujúcou 650 kg, ale nie viac ako 1550 kg 1.300


Vyššie uvedené ceny predstavujú brutto poplatky (Ft).