Fejléc kép

Otvárací a prevádzkový poriadok

Naša spoločnosť v súlade so zavedenou praxou stanovuje otvárací a prevádzkový (technologický) nasledovný celoročný poriadok:

Otváracie hodiny trhu sú od nedele do štvrtka od 19.00 hod. do 24.00 hod. nasledujúceho dňa, v piatok od 19.00 hod. do 23.00 hod. V sobotu je trh zatvorený.

  • V otváracích dňoch od nedele do piatka od 14.30 hod. do 20.00 hod. môžu vozidlá čakať na záchytnom parkovisku.
  • Výrobcovia s rezerváciou miesta môžu vstúpiť na prístupovú cestu trhu od nedele do piatka najskôr od 16.00 hod., následne môžu zaparkovať priamo na svoje predajné miesto. Čakanie na vstup je možné v druhom pravom pruhu prístupovej cesty.
  • Veľkoobchodníci so vstupnými kartami typu „V2“ môžu vstúpiť na trh od nedele do piatka o 17.00 hod.
  • Veľkoobchodníci so vstupnými kartami typu „V3“ môžu vstúpiť na trh od nedele do piatka najskôr o 17.30 hod.
  • Parkovisko pre kupujúcich na ceste Nagykőrösi út je k dispozícii od nedele do piatka od 17.30 hod.
  • Malé brány parkoviska pre kupujúcich sa otvárajú od nedele do piatka o 19.00 hod., vstup do areálu trhoviska od záchytného parkoviska pre maloobchodníkov a kupujúcich s ručným vozíkom je možný v rovnakom čase.
  • Nosiči môžu vstúpiť do areálu trhoviska od nedele do piatka od 17.00 hod.
  • Výrobcovia a obchodníci bez rezervácie miesta môžu vstúpiť do areálu trhoviska zo záchytného parkoviska od nedele do piatka od 20.00 hod.
  • Od pondelka do piatka sa pokladne zatvárajú o 24.00 hod. v piatok o 23.00 hod., potom už nie je možné vstúpiť do areálu trhoviska za účelom nákupu.

 

Žiadame Vás o prísne dodržanie času príchodu a vstupu, aby v okolí trhu bola zabezpečená plynulá a bezpečná cestná premávka.

 

V Budapešti, 4. apríla 2018

Budapesti Nagybani Piac Zrt.